Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ

Základná umelecká škola Ľubomíra Hoľmu 

vyhlasuje  výberové konanie 

na obsadenie miesta riaditel'a
Súkromnej základnej umeleckej školy

bližšie informácie o výberovom konaní


Generované programom WebGen.cz